Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w  na stronie internetowej www.ultrano.pl  jest Ultrano Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, dalej nazywaną Administratorem lub Spółką. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych – Pana Marcina Kamińskiego. Z Inspektorem można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo@ultrano.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej Spółki.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe pozyskane przez Spółkę za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz w trakcie prowadzenia korespondencji elektronicznej będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Odpowiedzi na zadawane pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych, w tym pytań i zagadnień dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności, przedstawienia i wyjaśnienia oferty Administratora oraz warunkach współpracy.
 2. Prowadzenia korespondencji oraz innych celach wynikających z realizowanej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej współpracy.
 3. Przesyłania marketingowych informacji handlowych Administratora w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. 
 4. Archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 5. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 6. Analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 7. Przetwarzamy dane reprezentantów osób prawnych i osób wskazanych do kontraktu z nami w ramach realizacji umów zawartych ze Spółką.

Twoje dane osobowe pozyskane  przez Spółkę za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu oraz prowadzenia korespondencji, w tym przedstawienia informacji w zakresie świadczonych przez nas usług. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający w szczególności na udzielaniu informacji na zadane pytanie, a także przedstawieniu oferty marketingowej, o ile złożona zastała taka prośba.

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością lub realizacja zawartej z Panem/ Panią umowy (art. 6 ust 1 lit. B RODO).

JAK DŁUGO PLANUJEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy.

Ponadto, przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, które realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności. 

Gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie umowa będziemy przetwarzać je do momentu przedawnia roszczeń z tej umowy. 

TWOJE PRAWA

Przysługują Ci następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych, przenoszenia danych. W calu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem e-mail iodo@ultrano.pl. Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe możemy przekazywać do takich kategorii odbiorców jak: nasi podwykonawcy, w tym firmom IT, księgowym, marketingowym, kancelariom prawnym, audytorskim.

BEZPIECZEŃSTWO

W na stronie internetowej www.ultrano.pl wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym system IT  spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych. Stosujemy zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę Twoich danych m.in. poprzez szyfrowane połączenie, autoryzowane odpowiednim certyfikatem.

POLITYKA COOKIES

Podczas przeglądania strony www.ultrano.pl, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera lub innego urządzenia podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.


W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z witryny potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.
Na stronie mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podczas przeglądania strony www.ultrano.pl, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera lub innego urządzenia podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.


W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania ze strony internetowej, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.
Na stronie internetowej www.ultrano.pl mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.

W ramach strony internetowej www.ultrano.pl stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) – to pliki pochodzące z np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).
 • trackingowe – ciasteczka te przechowują informacje niezbędne do ustalenia źródła pochodzenia ruchu internetowego. Informacje gromadzone w tych ciasteczkach służą do badania efektywności źródeł ruchu internetowego w ramach prowadzonych przez Administratora kampanii internetowych i działań marketingowych. Ciasteczka te nadawane są na okres do 30 dni lub sesyjnie.
 • analityczne – ciasteczka te instalowane są przez różnego rodzaju systemy analityczne badające statystyczne i ilościowe zjawiska na stronach Administratora związane z przepływem i zachowaniem użytkowników. Dane w nich zawarte są gromadzone i przetwarzane są w sposób anonimowy i wykorzystywane są przez systemy analityczne w celu optymalizacji stron Administratora. Czas trwania tych ciasteczek jest ustalany sesyjnie lub na inny okres.

W ramach strony internetowej www.ultrano.pl  stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Niezbędne

NazwaDostawcaWygaśnięcie
CONSENTYouTube2 lata
rc::aGstatic.comNie wygasa 
rc::cGstatic.comPo zakończeniu sesji użytkownika

Marketingowe

NazwaDostawcaWygaśnięcie
DEVICE_INFO YouTube180 dni
LAST_RESULT_ENTRY_KEYYouTubePo zakończeniu sesji użytkownika
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStoreYouTubeNie wygasa
nextIdYouTubePo zakończeniu sesji użytkownika
remote_sidYouTubePo zakończeniu sesji użytkownika
requestsYouTubePo zakończeniu sesji użytkownika
TESTCOOKIESENABLEDYouTube1 dzień
VISITOR_INFO1_LIVEYouTube180 dni
YSCYouTubePo zakończeniu sesji użytkownika
yt.innertube::nextIdYouTubeNie wygasa
YtldbMeta#databasesYouTubeNie wygasa
yt-remote-cast-availableYouTubePo zakończeniu sesji użytkownika
yt-remote-cast-installedYouTubePo zakończeniu sesji użytkownika
yt-remote-connected-devicesYouTubeNie wygasa
yt-remote-device-idYouTubeNie wygasa
yt-remote-fast-check-periodYouTubePo zakończeniu sesji użytkownika
yt-remote-session-appYouTubePo zakończeniu sesji użytkownika
yt-remote-session-nameYouTubePo zakończeniu sesji użytkownika

Korzystamy z opisanych poniżej narzędzi podmiotów trzecich związanych z analityką, reklamą behawioralną (opartą na zainteresowaniach), remarketingiem, pomiarem rezultatów kampanii reklamowych. Anonimowe lub pseudonimowane profile Użytkowników dla celów reklamy behawioralnej są tworzone na podstawie analizy aktywności użytkownika na stronie internetowej oraz innych naszych stronach i podstronach, analizy tego, co Użytkownik klika, co odwiedza, co wyświetla, czym jest zainteresowany będąc w Internecie (tzw. historia wyszukiwań). Informacje te zapisują się m.in. w plikach cookie lub w oparciu o inne technologie, z których korzystamy na stronie www.ultrano.pl . Pseudonimizacja oznacza, że dane lub cechy identyfikacyjne są zastępowane przez sztuczne identyfikatory (pseudonimy). Dzięki temu Użytkownik może otrzymać informacje marketingowe automatycznie dostosowane do jego preferencji, zachowań lub profilu w formie reklamy behawioralnej, tj. reklamy wyświetlonej na urządzeniu Użytkownika w oparciu o jego zainteresowania. Dane związane z historią wyszukiwania co do zasady gromadzone są i analizowane anonimowo, a w ramach reklamy behawioralnej nie są wykorzystywane dane osobowe, które wskazywałyby bezpośrednio na konkretnego Użytkownika. W przypadku kiedy Użytkownik poda swój adres e-mail oraz wyrazi stosowne zgody, jego aktywności w serwisie nie będą już anonimowe. Dane osobowe takiego Użytkownika będą przetwarzane dla celów maketingowo-handlowych. Użytkownik taki będzie mógł również otrzymać spersonalizowaną komunikację marketingową.

Opis usług dostawców zewnętrznych:

Google Analytics


Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika na stronie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami. Informacje te są zbierane w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb użytkowników. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
Google opracował wtyczkę do przeglądarki, która umożliwia rezygnację z Google Analytics; jeśli Użytkownik chce zrezygnować z Google Analytics, wtyczkę można pobrać i zainstalować: https://tools.google.com/dlpage/gapoptout?hl=pl

Google Ads (dawniej: Google AdWords)

Korzystamy z narzędzie Google Ads, dzięki którym możemy prezentować naszą ofertę w obrębie wyszukiwarki Google oraz na witrynach, które są częścią sieci reklamowej Google.
Użytkownikowi wpisującemu określone hasła w wyszukiwarce może zostać wyświetlona nasza reklama. W ramach Google Ads analizujemy skuteczność reklam publikowanych na stronach Google, co pozwala nam lepiej dopasować ofertę do oczekiwań użytkowników. Po kliknięciu w baner ogłoszenia publikowanego przez Google, na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookie w ramach Ads. Pozyskiwane są jedynie informacje statystyczne służące identyfikacji banera reklamowego.

Google Tag Manager

Korzystamy z Google Tag Manager do celów związanych z Google Analytics i integracją dodatkowych usług marketingowych. Google Tag Manager nie gromadzi żadnych danych osobowych we własnym zakresie. Google Tag Manager ułatwia integrację i zarządzanie naszymi znacznikami. Znaczniki są małymi elementami kodu, które są wykorzystywane między innymi do pomiaru ruchu i zachowań odwiedzających, jak również wpływu reklamy online i kanałów społecznościowych, do tworzenia re-marketingu i kierowania odbiorców oraz do testowania i optymalizacji stron internetowych. Jeśli znaczniki Google Tag Manager zostaną wyłączone, zostanie to uwzględnione. Więcej informacji na temat narzędzia Google Tag Manager można znaleźć na stronie: https://marketingplatform.google.com/intl/gb/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google do celów marketingowych można znaleźć na stronie z podsumowaniem: https://www.google.com/policies/technologies/ads oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl

W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy plików cookies naszych dostawców zewnętrznych, informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jako użytkownik strony www.ultrano.pl możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Administratorowi poprzez wykasowanie zapisywania plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez stronę www.ultrano.pl. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych znajdują się poniżej.

Cofnięcie zgody na cookies 

Masz prawo cofnąć zgodę na korzystanie przez Stronę z plików cookies. Służy temu np. zmiana ustawień dotyczących plików cookies w urządzeniu końcowym lub przeglądarce internetowej (oprogramowaniu). Konkretna wyszukiwarka internetowa umożliwia także blokady działania cookies. W wyniku zmiany ustawień konkretnej przeglądarki w urządzeniu końcowym zostanie umieszczony plik cookie tzw. opt – out, którego celem jest identyfikacja Twojego sprzeciwu. W każdej przeglądarce należy zrobić tą samą operacje wyłączenia cookies. 

Podajemy popularne wyszukiwarki, oraz podajemy link do instrukcji pokazującej jak dokonać zmiany ustawień plików cookie: 

 1. w przeglądarce Internet Explorer™ https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/ 
 2. w przeglądarce Mozilla Firefox ™ https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek 
 3. w przeglądarce Chrome™ :

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDeskto p&hl=pl 

 1. w przeglądarce Opera ™ https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 
 2. w przeglądarce Safari™ https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

W zakresie realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych stosuje się postanowienia znajdujące się  w części dot. Polityki prywatności.