Poznaj zakres naszej działalności

 

Skupiamy ludzi utalentowanych i doświadczonych w zakresie tworzenia aplikacji webowych, tworzenia startupów, aktualizacji i refaktoringu, projektowania UX, szkoleń i wielu innych dziedzin.
Sprawdź, co oferujemy.

Software

systemy dedykowane
systemy medyczne
projekty badawczo-rozwojowe
systemy e-commerce
aplikacje mobilne
systemy medyczne
web development
produkty sprzętowe

 

Tworzymy systemy informacyjne efektywnie i intuicyjnie wspierające procesy biznesowe. Mieliśmy okazję projektować aplikacje medyczne zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz 13485:2012 potwierdzoną certyfikacją TÜV NORD. Programujemy profesjonalne dedykowane platformy webowe oraz natywne aplikacje na platformy Windows, iOS i Android.
Dzięki ogromnej wiedzy oraz doświadczeniu naszych specjalistów jesteśmy w stanie zaproponować indywidualnie dopasowane rozwiązania. Z chęcia podejmujemy się kolejnych wyzwań, bo nie ma projektów, którym nie bylibyśmy w stanie sprostać.

Experience

optymalizacja biznesu
projektowanie produktów cyfrowych
badania użyteczności / dostępności
audyty i analizy ux
tworzenie interfejsów użytkownika
cyfryzacja procesów
prototypowanie
motion design
service design

 

UX jest integralną częścią każdego projektu, w który jesteśmy zaangażowani. Nasz zespół architektów uczestniczy w pracach od samego początku, pozostając w ścisłej kooperacji z działami kreacji oraz programistami. Dbamy o jak najlepszy poziom doświadczeń użytkownika.Sięgamy po najnowsze rozwiązania i technologie. Staramy się popularyzować na lokalnym rynku innowacje.

komputer kod programu

Technologie i umiejętności

PHP

Frameworks

Symfony 4, API Platform, Yii2, Laravel 5, Zend 2 / 1

Testing

PHPUnit, Codeception, Behat, Cypress

Web Servers

Apache, NGINX

API Tools

OpenAPI, Postman, Newman

Libraries & Tools

Guzzle, PHPExcel, PHPStan, Mess Detector

Integrations

Redis, ElasticSearch, RabbitMQ, Google Maps, Google Places, Facebook API, Leaflet, OpenStreetMap

Python

Frameworks

Django

Tools

QGis, PostGIS, OpenLayers, GeoServer, GDL

Databases

MySQL, SQLite, MS SQL Server, Elasticsearch, MariaDB

Skills

Database server management, PHP libraries, Python, JavaScript, Angular, Java, Swi, Database design

Web

HTML5, JavaScript, Angular, Node.js, Vue.js, Electron JS, CSS3 (SCSS, LESS, SASS), Ngrx, Redux, Ionic, jQuery, Bootstrap, TypeScript

Skills

CMS management, WordPress scaling & customizing, WordPress & WooCommerce based web and e-commerce development, WordPress plugin development, Chrome extension development, bot and sophisticated automation script development, website optimization & audits, standalone ElectronJS based app development, API support

Operating Systems

Windows, Linux, iOS, IpadOS, MacOS

Skills

server administration, system installation & configuration, web server configuration (NGINX, Apache), network configuration, CI/CD

Tools

PHPStorm, Docker, GitLab (Gitlab Runner), Bitbucket, SVN, Asana, Jira, Trello, Everhour, WorkBench, DBeaver, Filezilla, WinSCP, Portainer.io

Project management

SCRUM, Kanban, Waterfall

UX

Tools

Moqups, Figma, Sketch, Adobe Creative Cloud, Zeplin, Protopie, InVision, Framer, Principle, Balsamiq, Affinity, Axure, Marvel, Avocode, UXPin

Skills

User interview, Stakeholder interview, Competitive analysis, Accessibility evaluation, Qualitative usability testing, Personas, Empathy maps, User Journey, Maps/ flowcharts, User modelling, Scenarios & user stories, Ideation, Sitemaps, Information architecture, Wireframing & prototyping, User testing, Usability testing, UX audits and analyses, User interface design, Process digitalization, Interaction design

Zobacz projekty,
które udało nam się zrealizować.

Widzimy, że korzystasz z przeglądarki Internet Explorer, która nie jest już oficjalnie wpierana. W celu zapewnienia jak najlepszego odbioru naszej strony, zalecamy używanie najnowszych wersji poniższych przeglądarek: